vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Campus OOOC Glorieux

Wat is een OOOC?

Een OOOC is een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum binnen de Integrale Jeugdhulp. In ons centrum kunnen we elf kinderen of jongeren begeleiden (jongens en meisjes) tussen de 6 en 18 jaar.

Het kind of de jongere wordt in ons centrum aangemeld met de vraag voor een diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek is er op gericht om de moeilijkheden en krachten binnen de leefsituatie van het kind of de jongere in kaart te brengen, en een antwoord te bieden op de hulpvraag van het kind, de jongere, zijn of haar gezin of opvoedingsfiguren en de verwijzer. We staan stil bij volgende vragen:

  • Wat is er nu aan de hand?
  • Waarom is dit nu aan de hand?
  • Wat kan er gedaan worden?

Na het diagnostisch onderzoek formuleert het OOOC, in overleg met de betrokken partijen een voorstel voor het toekomstig hulpverleningstraject.

Tijdens het onderzoek verblijft het kind of de jongere thuis of in ons centrum. Dit is afhankelijk van de aanmelding die door de verwijzer werd gedaan.

Doelstelling:

Aanmelding:

De hulp die een OOOC biedt is ‘niet rechtsreeks toegankelijk’, maar wordt geregeld door de intersectorale toegangspoort. Dit betekent dat je als jongere of ouder niet zelf naar het OOOC kan stappen met je vraag naar hulp. De aanmelding dient te gebeuren door de ‘Sociale Dienst van de jeugdrechtbank’ of een gemandateerde voorziening (‘Ondersteuningscentrum Jeugdzorg’ of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling’). Ook een zorgverlener uit de ‘brede instap’ (CLB, CAW, CGG, …) kan zich met deze vraag richten tot de toegangspoort.

Een opname via het crisismeldpunt is pas mogelijk na een aanmelding bij het crisismeldpunt Oost-Vlaanderen. Elke professionele hulpverlener of de politie kan een jongere aanmelden bij het crisismeldpunt . Het crisismeldpunt maakt samen met de aanmelder de inschatting of een tijdelijke opname aangewezen is en bekijkt binnen welke voorziening er een plaats vrij is.

Een time-out voor een jongere die reeds in een voorziening verblijft, of waarvoor reeds module contextbegeleiding loopt, wordt in onderling overleg geregeld. 

Werkingsgebied

Wij vinden het belangrijk om met het gezin, de steunfiguren van het kind of de jongere intensief,  te kunnen samenwerken. We werken daarom voornamelijk met cliënten uit Oost-Vlaanderen. Voor de uitvoering van een ambulante diagnostiek vraag verwachten we de cliënten minimaal wekelijks op gesprek in ons centrum.

Modules

Diagnostiek:

Wanneer  een jongere wordt aangemeld voor de module diagnostiek, wordt een miniteam samengesteld. Dit is een multidisciplinair team bestaande uit een individuele begeleider, de contextbegeleider en psycholoog. Het miniteam gaat samen met de kind of jongere, de ouders, de school, … op zoek naar wat er aan de hand is, hoe de problemen mogelijk zijn ontstaan, wat de krachten binnen de context zijn en wat er kan gedaan worden om de problemen aan te pakken. Dit gebeurt via de methodiek van handelingsgerichte diagnostiek.

Om een ruimer beeld te krijgen op de ervaren problemen kan er gebruikt gemaakt worden van (een combinatie van) verschillende methodieken (observatie, vragenlijsten, gesprekken, bevraging van steunfiguren, …).

De individuele begeleider (IB) besteedt , al dan niet vanuit de leefgroep, aandacht aan het kind of de jongere. De IB zal via individuele momenten het kind of de jongere beter leren kennen. Wanneer het kind of de jongere niet in ons centrum verblijft kunnen er een aantal activiteiten aan huis, in de leefgroep of elders doorgaan.

De jongere komt wekelijks op gesprek bij de psycholoog. Deze gesprekken gaan door in het OOOC.

De contextbegeleider heeft gemiddeld één contact per week met de ouders of andere belangrijke opvoedingsfiguren. Deze gesprekken kunnen door gaan in het OOOC of aan huis.

Wanneer enkel de module diagnostiek wordt ingeschakeld verblijft het kind verder in zijn context.

Diagnostiek & Verblijf:

De module diagnostiek kan gekoppeld worden aan de module verblijf.  Concreet betekent dit dat bij een verblijf, de aanmelder steeds de module diagnostiek mee dient aan te vragen. In dit geval verblijft het kind of de jongere in het OOOC. Bezoeken en weekends worden met de ouders, opvoedingsfiguren, aanmelder en het OOOC in onderling overleg afgesproken. Bij jongeren die geplaatst worden door de jeugdrechtbank is de toestemming van de jeugdrechter noodzakelijk.

Misschien heb je wel wat vragen over hoe het leven in een leefgroep er aan toe gaat. Je kan hier alvast eens kijken naar het dagverloop en de leefregels voor -12 jarigen en leefregels voor +12 jarigen.

Wat je best kan mee nemen als je in de leefgroep verblijft vind je hier.

Een inkijk in het OOOC krijg je met onze foto-impressie.

 

 

What do you want to do ?

New mailCopy

Amon VZW gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door te accepteren en verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoordCookie policy